Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 6.3.2021. 11:28
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Aukcija br. 57 - Filatelija i razglednice

Razglednice - Bosna i Hercegovina

#/A-B 907 - Pozdrav iz Banja Luke, 1902.

25 EUR

X/B 908 - Bihać, Hrvatski društveni dom, 1918.

18 EUR

#/A-B 909 - Pozdrav iz Bijeljine, 1898.

25 EUR

#/A 910 - Bosanski Šamac, oko 1904.

20 EUR

#/A-B 911 - Komušina, kapelica na Kondžilu, oko 1910.

30 EUR

#/A 912 - Kotor Varoš, 1922.

18 EUR

O/A 913 - Mostar - Gschnas-fest, 1902.

25 EUR

#/A-B 914 - Prijedor, oko 1904.

25 EUR

#/A-B 915 - Pozdrav iz Sarajeva, oko 1910.

25 EUR

#/A-B 916 - Pozdrav iz Zvornika, 1905.

20 EUR

O/A 917 - Sarajevo - narodne nošnje Hercegovine, oko 1904.

20 EUR

O/A 918 - Sarajevo, mjesto atentata 1914.

18 EUR