Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 26.1.2020. 0:28
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

1 kruna / krone / koruna s pretiskom: KRAJNI OKROŽNI SVET TRG ŠMARJE PRI JELSAH

Opis: 1 kruna / krone / koruna s pretiskom: KRAJNI OKROŽNI SVET TRG ŠMARJE PRI JELSAH
  • 1 kruna / krone / koruna s pretiskom: KRAJNI OKROŽNI SVET TRG ŠMARJE PRI JELSAH
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija / Auction 52 - Numismatic, Militaria
  • Kataloški broj: 69
  • Kategorija: Pretisci na austrijskim novčanicama 1919 godine
  • Kvaliteta: F