Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 16.10.2019. 2:19
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

1 kruna / krone / koruna s pretiskom: MESTNA HRANILNICA V KAMNIKU

Opis: 1 kruna / krone / koruna s pretiskom: MESTNA HRANILNICA V KAMNIKU
  • 1 kruna / krone / koruna s pretiskom: MESTNA HRANILNICA V KAMNIKU
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija / Auction 52 - Numismatic, Militaria
  • Kataloški broj: 70
  • Kategorija: Pretisci na austrijskim novčanicama 1919 godine
  • Kvaliteta: F
Poštovani, za predmete na aukciji Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija / Auction 52 - Numismatic, Militaria je isteklo vrijeme predaje ponuda putem interneta.