Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 8.12.2019. 4:08
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

1 kruna / krone / koruna s pretiskom: OBČINSKI URAD SV.BARBARA V HALOZAH SOD.OKR.PTUJ

Opis: 1 kruna / krone / koruna s pretiskom: OBČINSKI URAD SV.BARBARA V HALOZAH SOD.OKR.PTUJ
  • 1 kruna / krone / koruna s pretiskom: OBČINSKI URAD SV.BARBARA V HALOZAH SOD.OKR.PTUJ
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija / Auction 52 - Numismatic, Militaria
  • Kataloški broj: 71
  • Kategorija: Pretisci na austrijskim novčanicama 1919 godine
  • Kvaliteta: F