Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 8.12.2019. 3:42
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

2 krune / krone / koruna s pretiskom: OBČINSKI URAD ŽMINEC (kod Škofje Loke)

Opis: 2 krune / krone / koruna s pretiskom: OBČINSKI URAD ŽMINEC (kod Škofje Loke)
  • 2 krune / krone / koruna s pretiskom: OBČINSKI URAD ŽMINEC (kod Škofje Loke)
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija / Auction 52 - Numismatic, Militaria
  • Kataloški broj: 83
  • Kategorija: Pretisci na austrijskim novčanicama 1919 godine
  • Kvaliteta: F