Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 5.8.2020. 15:43
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

50 kruna / krone / koruna s pretiskom: OBČINA PREČINA OKRAJ RUDOLFOVO i pretisak s markom: DAVČNI URAD CERKNICA

Opis: 50 kruna / krone / koruna s pretiskom: OBČINA PREČINA OKRAJ RUDOLFOVO i pretisak s markom: DAVČNI URAD CERKNICA
  • 50 kruna / krone / koruna s pretiskom: OBČINA PREČINA OKRAJ RUDOLFOVO i pretisak s markom: DAVČNI URAD CERKNICA
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 105
  • Kategorija: Pretisci na austrijskim novčanicama 1919 godine
  • Kvaliteta: F