Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 25.1.2020. 21:01
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

50 kruna / krone / koruna s pretiskom: OKRAJNA HRANILNICA V SLOVENJGRADECU

Opis: 50 kruna / krone / koruna s pretiskom: OKRAJNA HRANILNICA V SLOVENJGRADECU
  • 50 kruna / krone / koruna s pretiskom: OKRAJNA HRANILNICA V SLOVENJGRADECU
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija / Auction 52 - Numismatic, Militaria
  • Kataloški broj: 110
  • Kategorija: Pretisci na austrijskim novčanicama 1919 godine
  • Kvaliteta: F