Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 25.1.2020. 21:00
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

50 kruna / krone / koruna s pretiskom: ŽUPANSTVO OBČINE ŽIRI / DNE / ŽUPAN i pretisak s markom: HRANILNICA IN POSOJILNICA V KAMNIKU / OKRAJNA ZADRUGA S NEOMEJENOM ZADEVOM

Opis: 50 kruna / krone / koruna s pretiskom: ŽUPANSTVO OBČINE ŽIRI / DNE / ŽUPAN i pretisak s markom: HRANILNICA IN POSOJILNICA V KAMNIKU / OKRAJNA ZADRUGA S NEOMEJENOM ZADEVOM
  • 50 kruna / krone / koruna s pretiskom: ŽUPANSTVO OBČINE ŽIRI / DNE / ŽUPAN i pretisak s markom: HRANILNICA IN POSOJILNICA V KAMNIKU / OKRAJNA ZADRUGA S NEOMEJENOM ZADEVOM
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija / Auction 52 - Numismatic, Militaria
  • Kataloški broj: 106
  • Kategorija: Pretisci na austrijskim novčanicama 1919 godine
  • Kvaliteta: F