Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 7.7.2020. 2:40
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Cjelina dofrankirana Mađarskom markom i upućena iz Pečuha u Budimpeštu 11.03. 192

Opis: Cjelina dofrankirana Mađarskom markom i upućena iz Pečuha u Budimpeštu 11.03. 1921. Trag okomitog savijanja, dolaz na poleđini. Cenzurirano po vojnoj cenzuri. Rijetko.
  • Cjelina dofrankirana Mađarskom markom i upućena iz Pečuha u Budimpeštu 11.03. 192
  • Aukcija: Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 110
  • Kategorija: Baranja, Dalmacija i Rijeka
  • Kvaliteta: