Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 18.4.2021. 2:25
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Frane Kurelac: Fluminensia. 
Zagreb: Slovi Antuna Jakića, 1862.

Opis: Frane Kurelac: Fluminensia. 
Zagreb: Slovi Antuna Jakića, 1862. Kurelac, Fran (Kurelacz, Frane), filolog (Bruvno kraj Gračaca, 14. I. 1811 — Zagreb, 18. VI. 1874). Gimnaziju polazio u Karlovcu, Grazu i Zagrebu; nije maturirao. Kao izvanredni slušač upisao se u Beču 1833. na Sveučilište, nastavio studij u Bratislavi, selio se u Beč, Peštu, Zagreb i 1840–42. ponovo u Beč, gdje je uglavnom bio privatni učitelj jezika, 1843. i knjižničar u mjestu Český Krumlov; 1844–45. boravio u Pragu, 1846–47. u Beču te 1848. među gradišćanskim Hrvatima i kao izaslanik M. Lentulaja u Slavoniji. Bansko vijeće imenovalo ga je 1849. privremenim učiteljem hrvatskoga jezika u Rijeci, ali je mjesto izgubio kad je govorom "O preporodu knjige slovinske na jugu" (Trst 1853) prosvjedovao protiv ukidanja hrvatskoga jezika i pretvaranja gimnazije u talijansko-njemačku. Kratko zaposlen u Severinu, 1862–66. na poziv J. J. Strossmayera u sjemeništu u Đakovu predavao starocrkvenoslavenski i hrvatski jezik. U zagrebačkoj gimnaziji potom kratko predavao francuski. God. 1867. postao je članom JAZU, koja mu je potkraj života dodijelila potporu. U knjizi "Fluminensia" (1862) skupio je govore, prijevode, jezikoslovne rasprave, pjesme i proglase iz riječkoga razdoblja te dodao opsežne "Primjetbe" s vrijednim autobiografskim podatcima. Izdanjem pak "Imena vlastita i splošna domaćih životin u Hrvatov a ponekle i Srbalj" (1867), za koje je građu počeo skupljati u Slavoniji, a obuhvatio nazive iz sviju hrvatskih krajeva, potvrdio se kao jedan od prvih hrvatskih dijalektologa i postavio temelj hrvatskoj zoomastici. 
Tvrdi uvez sa zlatotiskom grba hrvatske Trojednice, 240 stranica
. Stanje knjige vrlo dobro. 20 cm
  • Frane Kurelac: Fluminensia. 
Zagreb: Slovi Antuna Jakića, 1862.
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 441
  • Kategorija: Rijeka i Kvarner