Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 14.4.2021. 16:22
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Frane Kurelac: Recimo koju. 
Karlovac - Rijeka, 1860.

Opis: Frane Kurelac: Recimo koju. 
Karlovac, 1860. Kurelac, Fran (Kurelacz, Frane), filolog (Bruvno kraj Gračaca, 14. I. 1811 — Zagreb, 18. VI. 1874). Gimnaziju polazio u Karlovcu, Grazu i Zagrebu; nije maturirao. Kao izvanredni slušač upisao se u Beču 1833. na Sveučilište, nastavio studij u Bratislavi, selio se u Beč, Peštu, Zagreb i 1840–42. ponovo u Beč, gdje je uglavnom bio privatni učitelj jezika, 1843. i knjižničar u mjestu Český Krumlov; 1844–45. boravio u Pragu, 1846–47. u Beču te 1848. među gradišćanskim Hrvatima i kao izaslanik M. Lentulaja u Slavoniji. Bansko vijeće imenovalo ga je 1849. privremenim učiteljem hrvatskoga jezika u Rijeci, ali je mjesto izgubio kad je govorom "O preporodu knjige slovinske na jugu" (Trst 1853) prosvjedovao protiv ukidanja hrvatskoga jezika i pretvaranja gimnazije u talijansko-njemačku. Kratko zaposlen u Severinu, 1862–66. na poziv J. J. Strossmayera u sjemeništu u Đakovu predavao starocrkvenoslavenski i hrvatski jezik. U zagrebačkoj gimnaziji potom kratko predavao francuski. God. 1867. postao je članom JAZU, koja mu je potkraj života dodijelila potporu. Njegov prvi jezikoslovni rad, "Kako da sklanjamo imena ili greške hrvatskih pisac glede sklonovanja osobito drugoga padeža množine" ("Pervo-godišnje izvěstje C. k. gimnazije rěčke", 1852), značio je nastup Riječke filološke škole i početak oštrih polemika sa Zagrebačkom školom, a knjiga Recimo koju (1860) obranu Riječke škole i početak novih polemika. Meki uvez, 162 stranice, stanje knjige dobro. 20 cm
  • Frane Kurelac: Recimo koju. 
Karlovac - Rijeka, 1860.
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 440
  • Kategorija: Rijeka i Kvarner