Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 7.3.2021. 3:29
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Instituto idrografico: Kvarner

Opis: Instituto idrografico: Kvarner. Nautički zemljovid koji prikazuje akvatorij sjevernozapadnog Cresa i jugoistočne Istre. Zemljovid bilježi dubinu mora, naročito u priobalju, zaljevima i morskim kanalima. Dva umetnuta plana prikazuju zaljev grada Cresa i Kavrana. Dimenzije 56,5x70,5 cm, Genova 1923.
  • Instituto idrografico: Kvarner
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 427
  • Kategorija: Rijeka i Kvarner