Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 14.6.2021. 1:38
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Kompletna serija novinskih maraka Michel br. 107/117 s pretiskom državnog grba u crnoj boji

Opis: Kompletna serija novinskih maraka Michel br. 107/117 s pretiskom državnog grba u crnoj boji i uz to još i pet raznih maraka bez pretiska. Marka 3 din nedostaje jedan zub.
  • Kompletna serija novinskih maraka Michel br. 107/117 s pretiskom državnog grba u crnoj boji
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 860
  • Kategorija: Srbija
  • Kvaliteta: *