Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 14.6.2021. 0:34
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Kompletne novine Öeseterreichischer Volksfreund br. 4 iz 1850 godine sa žigom pošte FIUME 15.1. 1850.

Opis: Kompletne novine Öeseterreichischer Volksfreund br. 4 iz 1850 godine sa žigom pošte FIUME 15.1. 1850. Nedostaje donji desni ugao na prvoj stranici.
  • Kompletne novine Öeseterreichischer Volksfreund br. 4 iz 1850 godine sa žigom pošte FIUME 15.1. 1850.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 187
  • Kategorija: Baranja, Dalmacija i Rijeka