Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 14.4.2021. 16:02
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Koverta manjeg formata preporučeno upućena iz Žute Lokve

Opis: Koverta manjeg formata preporučeno upućena iz Žute Lokve u Split. Frankirana markama II tipa izdanja 1858. Marka 10 kr., na poleđini prerezana prilikom otvaranja koverte.
  • Koverta manjeg formata preporučeno upućena iz Žute Lokve
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 55
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: