Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 18.4.2021. 4:58
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Koverta manjeg formata upućena iz Milne

Opis: Koverta manjeg formata upućena iz Milne preko Splita i Udina u Veneciju 10.05. 1883. Dobra kvlaiteta. Tranziti i dolaz na poleđini.
  • Koverta manjeg formata upućena iz Milne
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 59
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: