Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 3.7.2020. 0:21
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Mi.br. 29/35 Njemačka okupacija Crne Gore.

Opis: Mi.br. 29/35 Njemačka okupacija Crne Gore. Odlična kvaliteta osim marke br. 29 koja na poleđini ima manju žutu mrlju.
  • Mi.br. 29/35 Njemačka okupacija Crne Gore.
  • Aukcija: Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 490
  • Kategorija: Crna Gora
  • Kvaliteta: **