Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 6.6.2020. 12:42
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Mi.br. 39 sve marke s pogreškama tiska opisnim u Novaković

Opis: Mi.br. 39 sve marke s pogreškama tiska opisnim u Novaković na str. 179 cpod 33, 34, 35, 36, 37. Dobra kvaliteta.