Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 3.7.2020. 0:50
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Mi.br. 492/493 s rubnim oznakama.

Opis: Mi.br. 492/493 s rubnim oznakama. Odlična kvaliteta.
  • Mi.br. 492/493 s rubnim oznakama.
  • Aukcija: Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 737
  • Kategorija: Jugoslavija
  • Kvaliteta: **