Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 9.8.2020. 10:38
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Mi.br. 51/54 nezupčana serija na isječcima poništena žigom Zagreb W2 29. 11. 1918.

Opis: Mi.br. 51/54 nezupčana serija na isječcima poništena žigom Zagreb W2 29. 11. 1918. Dobra kvaliteta.
  • Mi.br. 51/54 nezupčana serija na isječcima poništena žigom Zagreb W2 29. 11. 1918.
  • Aukcija: Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 101
  • Kategorija: SHS Hrvatska
  • Kvaliteta: