Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 10.12.2019. 14:27
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Mi.br. 79 četverac s vrlo atraktivnim pomakom pretiska,

Opis: Mi.br. 79 četverac s vrlo atraktivnim pomakom pretiska, fotoatest Bilandžić.
  • Mi.br. 79 četverac s vrlo atraktivnim pomakom pretiska,
  • Aukcija: Aukcija br. 51 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 65
  • Kategorija: SHS Hrvatska
  • Kvaliteta: **