Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 14.4.2021. 15:28
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Minuccio Minucci: Historia degli Vscochi scritta da Minvcio Minvci arciuescouo di Zara. Co i progressi di quella gente sino all’anno MDCII. Veneiza, 1617.

Opis: Minuccio Minucci: Historia degli Vscochi scritta da Minvcio Minvci arciuescouo di Zara. Co i progressi di quella gente sino all’anno MDCII. Veneiza, 1617. (120 str.) Uvezano sa: Lettera Scritta dall'Italia Alla Santità Di N. Signore Papa Pavlo V. (14 str.); Fulvio Testi: “L'”Italia All'Invittissimo, E Gloriosissimo Prencipe Carlo Emanvele Duca di Sauoia, (16 str.) i Mattheo Andrighet: Della giustitia delle armi della senerissima republica di Venetia, (23 str.). Minucio Minuci (1551.-1604.), zadarski nadbiskup, napisao je da među uskocima nema nijednoga koji bi počinio izdajstvo ni za како visoku cijenu. Oni imaju samo puške, koje su malene i vrlo lagane. Mjesto sablje nose bodež. (…) Za spavanje i zaštitu od kiše nose sa sobom jedino malu prostirku. Kad idu od kuće nose sa sobom hrane tek koliko im treba za jednodnevni obrok, a za ostale dane moraju se snaći na putu. Predmetna knjiga je izvrsno uščuvana. 10x16 cm
  • Minuccio Minucci: Historia degli Vscochi scritta da Minvcio Minvci arciuescouo di Zara. Co i progressi di quella gente sino all’anno MDCII. Veneiza, 1617.
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 436
  • Kategorija: Rijeka i Kvarner