Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 4.6.2020. 20:31
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Paketna karta za paket upućen s poštanske agencije

Opis: Paketna karta za paket upućen s poštanske agencije CAPRAGa p.u. KLDV. 25.09.1918 u Cernik. Dobra kvaliteta.
  • Paketna karta za paket upućen s poštanske agencije
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 74
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: