Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 11.7.2020. 7:12
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz ZARA (Zadar) u RAGUSA (Dubrovnik)

Opis: Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz ZARA (Zadar) u RAGUSA (Dubrovnik) 14.04. 1832. Odlična kvaliteta.
  • Pismo malog formata s kompletnim sadržajem upućeno iz ZARA (Zadar) u RAGUSA (Dubrovnik)
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 45
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta: