Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 14.7.2020. 10:09
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz SEBENICO (Šibenika)

Opis: Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz SEBENICO (Šibenika) u VENEZIA (Veneciju) 04.02. 1831 godine. Dolaz na poleđini. Odlična kvaliteta.
  • Pismo manjeg formata s kompletnim sadržajem upućeno iz SEBENICO (Šibenika)
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 39
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta: