Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 11.7.2020. 0:26
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo manjeg formata upućeno iz ZARA (Zadar) u TRIESTE (Trst) 1819

Opis: Pismo manjeg formata upućeno iz ZARA (Zadar) u TRIESTE (Trst) 1819 godine. Odlična kvaliteta, dolaz na poleđini.
  • Pismo manjeg formata upućeno iz ZARA (Zadar) u TRIESTE (Trst) 1819
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 44
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta: