Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 27.1.2021. 5:44
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz ADELSBERG

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz ADELSBERG (Postojna) u WIPBACH (Vipava) 11.05. 1811. Žig ADLESBERG ILLYRIE lošije kvalitete.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz ADELSBERG
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 14
  • Kategorija: Illyrske pokrajine
  • Kvaliteta: