Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.1.2021. 8:27
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz BELGRAD

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz BELGRAD (Beograd) u NEUSATZ (Novi Sad) 25.09. 1855 preko Zemuna gdje je izvršena sanitarna kontrola što je vidljivo iz otiska žiga SGILLUM SANITATIS.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz BELGRAD
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 50
  • Kategorija: Sanitet kontumacije
  • Kvaliteta: