Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 24.2.2020. 5:16
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Broda u Đakovo

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Broda u Đakovo 1831. godine. Zanimljiv žig BRODER K SALZ ZOLTAMT.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Broda u Đakovo
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 20
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta: