Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 7.3.2021. 15:35
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz PETRINIA

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz PETRINIA (Petrinje) u AGRAM (Zagreb) 09. 12. 1830. Žig PETRINIA ILLYRIE. Dobra kvaliteta.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz PETRINIA
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 12
  • Kategorija: Illyrske pokrajine
  • Kvaliteta: