Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 13.11.2019. 6:21
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz PETRINIA

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz PETRINIA (Petrinje) u AGRAM (Zagreb) 19.03. 1841. Žig PETRINIA ILLYRIEN. Dolaz na poleđini. Dobra kvaliteta.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz PETRINIA
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 13
  • Kategorija: Illyrske pokrajine
  • Kvaliteta: