Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.9.2019. 11:21
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz PINGUENTE (Buzeta)

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz PINGUENTE (Buzeta) u TERGESTI (Trst). 1835 godine. Odlična kvaliteta.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz PINGUENTE (Buzeta)
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 23
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta: