Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 1.4.2020. 7:48
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Požege (POSSEGA) u Gruž (GRAVOSA) preko Zadra (ZARA) oko 1845 godine

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Požege (POSSEGA) u Gruž (GRAVOSA) preko Zadra (ZARA) oko 1845 godine. Pošiljatelj je vijeće grada Požege. Pismo je neuručeno i vraćeno pošiljatelju. Tako da je još uvijek zapečaćeno. Na poleđini tranzitni žig Zadra u crnoplavoj boji i žigovi Gruža i Dubrovnika. Dobra kvaliteta, zanimljivo.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Požege (POSSEGA) u Gruž (GRAVOSA) preko Zadra (ZARA) oko 1845 godine
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 6
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta:
Poštovani, za predmete na aukciji Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice je isteklo vrijeme predaje ponuda putem interneta.