Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.11.2019. 0:37
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Pule (POLA) u Padovu 04.10. 1833.

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Pule (POLA) u Padovu 04.10. 1833. Dobra kvaliteta.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Pule (POLA) u Padovu 04.10. 1833.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 7
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta: