Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 29.11.2020. 14:56
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz RAGUSA (Dubrovnik) 1826 godine

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz RAGUSA (Dubrovnik) 1826 godine. Dobra kvaliteta.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz RAGUSA (Dubrovnik) 1826 godine
  • Aukcija: Aukcija br. 57 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 1
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta: