Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 27.1.2021. 5:01
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz SEBENICO

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz SEBENICO (Šibenik) načelniku općine na Zlarinu (PODESTA DI COMMUNE DI ZLARIN) 06.08. 1813. Ovalni žig sa slovima SMV (SICURITA MARITIMA VENEREA).
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz SEBENICO
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 18
  • Kategorija: Illyrske pokrajine
  • Kvaliteta: