Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 4.3.2021. 3:28
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Sinja

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Sinja 21.09. 1866 preko Spllita u Skradin. Više žutih mrlja na omotu.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz Sinja
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 58
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: