Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.1.2021. 7:59
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz SISSEK (Sisak) u LAIBACH

Opis: Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz SISSEK (Sisak) u LAIBACH (Ljubljanu) 28.08. 1931. Na poleđini otisak žiga NETTODIFUORA/E DI DENTRO. Opisano u Višacki 181-185. Dobra kvaliteta.
  • Pismo s kompletnim sadržajem upućeno iz SISSEK (Sisak) u LAIBACH
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 51
  • Kategorija: Sanitet kontumacije
  • Kvaliteta: