Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 28.1.2021. 2:09
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo upućeno iz Herceg Novog u Queenstown

Opis: Pismo upućeno iz Herceg Novog u Queenstown na Novom Zelandu 21.03 1874 godine. Frankirano parom maraka Mi.br. 37AI i markom 36IA (5+5+3 kr). Dolaz na poleđini. Nešto lošija kvaliteta, ali vrlo zanimljiva frankatrura i destinacija.
  • Pismo upućeno iz Herceg Novog u Queenstown
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 483
  • Kategorija: Crna Gora
  • Kvaliteta: