Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 29.5.2020. 14:32
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo upućeno preporučeno iz Varaždina u Cliveland 09.01. 1915

Opis: Pismo upućeno preporučeno iz Varaždina u Cliveland 09.01. 1915. preko New Yorka gdje je bilo 13.02. Na odredište dolazi 14.02. te je pokušana dostava 15, 24 i 25. 02. Vraća se pošiljatelju 03.04. preko New Yorka gdje je u tranzitu 05.04. i natrag u Varaždinu 24.04. 1915 godine. Oštećen gornji rub i jedna marka. Vrlo zanimljivo.
  • Pismo upućeno preporučeno iz Varaždina u Cliveland 09.01. 1915
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 94
  • Kategorija: Hrvatska do 1918
  • Kvaliteta: