Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 24.2.2020. 5:13
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Pismo vojnog zapovjedništva u Senju (ZENGG) upućeno u FIUME

Opis: Pismo vojnog zapovjedništva u Senju (ZENGG) upućeno u FIUME (Rijeka) 1841 godine. Rijedak žig ZENGG FRANCO u crvenoj boji.
  • Pismo vojnog zapovjedništva u Senju (ZENGG) upućeno u FIUME
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 31
  • Kategorija: Predfilatelija
  • Kvaliteta: