Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 23.1.2021. 8:31
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno pismo frankirano provizornim markama

Opis: Preporučeno pismo frankirano provizornim markama Talijanske okupacije za Crnu Goru i upućeno iz Ljubotinja u poštu Obilić na Kosovo 10.07. 1942. Pismo je išlo preko Cetinja, Skadra i Prištine došlo u Obilić 31.07. 1942. Cenzura Talijanske vojne cenzure. Jedna marka prilikom otvaranja pisma oštećena, ali izvanredno rijetko pismo, vrlo svježe s čitljivim žigovima i u svemu ostalom u odličnoj kvalteti.
  • Preporučeno pismo frankirano provizornim markama
  • Aukcija: Aukcija br. 44
  • Kataloški broj: 499
  • Kategorija: Crna Gora
  • Kvaliteta: