Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 27.9.2021. 15:47
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno pismo upućeno iz Beograda u Češku 23.03. 1896.

Opis: Preporučeno pismo upućeno iz Beograda u Češku 23.03. 1896. Lijepa trobojna frankatura. Tranzit i dolaz na poleđini. Odlična kvaliteta.
  • Preporučeno pismo upućeno iz Beograda u Češku 23.03. 1896.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 869
  • Kategorija: Srbija
  • Kvaliteta: