Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 21.10.2020. 18:34
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno pismo upućeno iz Bihaća u Sarajevo 09.03. 1904

Opis: Preporučeno pismo upućeno iz Bihaća u Sarajevo 09.03. 1904. Na poleđini frankirano markom od 35 hell. Michel br. 26. Trag okomitog savijanja preko marke. Dolaz na poleđini.
  • Preporučeno pismo upućeno iz Bihaća u Sarajevo 09.03. 1904
  • Aukcija: Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 566
  • Kategorija: Bosna i Hercegovina
  • Kvaliteta: