Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 17.9.2019. 2:55
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno pismo upućeno iz Dervente

Opis: Preporučeno pismo upućeno iz Dervente na okružni sud u Banja Luku 02.06. 1900. Frankirana markom od 20 i 25 hellera. Trag okomitog savijanja. Dolaz na poleđini.
  • Preporučeno pismo upućeno iz Dervente
  • Aukcija: Aukcija br. 48 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 565
  • Kategorija: Bosna i Hercegovina
  • Kvaliteta: