Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.10.2021. 23:06
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

Preporučeno pismo upućeno s Cetinja u Eger.

Opis: Preporučeno pismo upućeno s Cetinja u Eger. Dolaz na poleđini, dobra kvaliteta, ali nečitak žig.
  • Preporučeno pismo upućeno s Cetinja u Eger.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 685
  • Kategorija: Crna Gora
  • Kvaliteta: