Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 14.8.2020. 5:21
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

PS br. 7/8 Crveni Križ, probe boja.

Opis: PS br. 7/8 Crveni Križ, probe boja. Vrlo rijetko. Po do sada poznatoj literaturi navodno samo jedan arak. Prema navodima poznavalaca, a i prema vrlo rijetkim pojavama na tržištu radilo se se samo o jednom paru araka (100 primjeraka) što svrstava ovu seriju u rang poznate; Crvene kućice; koja je nastala kao pokus pretisne boje. Fotoatest Pervan.
  • PS br. 7/8 Crveni Križ, probe boja.
  • Aukcija: Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice
  • Kataloški broj: 1341
  • Kategorija: STT Vuja
  • Kvaliteta: **
Poštovani, za predmete na aukciji Aukcija br. 54 - Filatelija i razglednice je isteklo vrijeme predaje ponuda putem interneta.