Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.4.2021. 13:31
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

RIJEKA-FIUME, 1921 izbori u Rijeci, razglednice-fotografije (lot 11 komada) prilikom izbora R.Zanelle jedinog slobodno izabranog gradonačelnika Rijeke.

Opis: RIJEKA-FIUME, 1921 izbori u Rijeci, razglednice-fotografije (lot 11 komada) prilikom izbora R.Zanelle jedinog slobodno izabranog gradonačelnika Rijeke. Fotografije prikazuju mnoge riječke toponime koji danas više ne postoje. Riccardo Zanella došao je na vlast 5.10.1921, a talijanska okupacija je započela 3.3. 1922 kad je Zanella pobjegao u Beograd. Poslije 1945 je u UN-u tražio da se Rijeka proglasi slobodnim gradom što mu nije uspjelo. Umro je u Rimu 1959 godine. Fotografije od muzejsko-povijesne vrijednosti.
  • RIJEKA-FIUME, 1921 izbori u Rijeci, razglednice-fotografije (lot 11 komada) prilikom izbora R.Zanelle jedinog slobodno izabranog gradonačelnika Rijeke.
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 370
  • Kategorija: Rijeka i Kvarner