Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 19.4.2021. 14:09
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

RIJEKA FIUME, Austro-Ugarska, oznaka za kapetansku kapu, UNGARO-CROATO parobrodarska kompanija, rijetko, 60x45 mm

Opis: RIJEKA FIUME, Austro-Ugarska, oznaka za kapetansku kapu, UNGARO-CROATO parobrodarska kompanija, rijetko, 60x45 mm. Uz to fotografija-razglednica na kojoj se lijepo vide kape sa znakom.
  • RIJEKA FIUME, Austro-Ugarska, oznaka za kapetansku kapu, UNGARO-CROATO parobrodarska kompanija, rijetko, 60x45 mm
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 356
  • Kategorija: Rijeka i Kvarner