Aukcijska kuća Barac&Pervan, Datum: 18.4.2021. 4:42
Niste prijavljeni na web stranicu. Prijavite se ovdje

RIJEKA-FIUME, lot izložbenih medalja (4), Smith & Marnier, Tvornica papira Rijeka poznata kao "Hartera". Lot se sastoji od: Londonska izložba 1851

Opis: RIJEKA-FIUME, lot izložbenih medalja (4), Smith & Marnier, Tvornica papira Rijeka poznata kao "Hartera". Lot se sastoji od: Londonska izložba 1851, AE, 76 mm s obodnim natpisom: PRIZE MEDAL OF THE EXHIBITION / SMITH & MARNIER CLASS XVII ; Pariška izložba 1867, AE, 67 mm, s natpisom SMITH ET MEYNIER; Pariška izložba 1855, bez natpisa, Sn? 58 mm, izložba u Kopenhagenu 1872, Sn, 54 mm. Prve tri medalje su objavljene sa slikom u knjizi Tvornica Papira Rijeka od autora Danila dr. Klena, Rijeka 1971, na stranama 67-68. Uz medalje u lotu se nalazi i opisana knjiga. Od vrhunske povijesno-muzejske vrijednosti.
  • RIJEKA-FIUME, lot izložbenih medalja (4), Smith & Marnier, Tvornica papira Rijeka poznata kao "Hartera". Lot se sastoji od: Londonska izložba 1851
  • Aukcija: Aukcija br. 52 - Numizmatika, militarija
  • Kataloški broj: 328
  • Kategorija: Rijeka i Kvarner